Share |

'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel'

'Mijn kind kan zich niet goed concentreren'

'Ik maak mij zorgen over mijn kind'

'Mijn kind komt niet goed mee op school'

Robine ter Meulen
 

Praktijk voor Kind Ontwikkeling

B.S.M. - de Jong® therapeut

Johansen Sound Therapy

 

'Horen is waarschijnlijk het belangrijkste zintuig, want ons toegang geeft tot het begrijpen van gesproken taal, wat weer nodig is voor de ontwikkeling van spraak, spelling en communciatie in algemene zin, inclusief onze sociale vaardigheden.'

De Johansen Sound IAS-(Individualised Auditory Stimulation) Therapy is ontwikkeld door dr. Kjeld V. Johansen, directeur van het Baltic Dyslexia Research Laboratory in Gudhjem-Bornholm-Denemarken.

 

Door Johansen Sound Therapy -  het luisteren naar speciaal ontwikkelde cd's - worden de taalcentra in de hersenen gestimuleerd en zenuwbanen versterkt. 

 

Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. De informatie kan sneller en beter verwerkt worden.

 

Het is goed te weten dat de kernen in de hersenen waar geluid doorheen gaat, voor een deel dezelfde zijn als waar de kijkprikkel doorheen gaat. Als het gehoor goed/beter functioneert heeft dit ook positieve invloed op de kijkhersenen.

 

Niemand is zich volledig bewust of de verwerking en snelheid van verwerking van datgene wat gehoord wordt optimaal verloopt. Er blijkt nogal eens een auditieve oorzaak te zijn voor problemen als

  • dyslexie,

  • concentratieproblemen,

  • lees- en spellingproblemen,

  • spraakproblemen,

  • problemen met automatiseren en

  • het opvolgen van mondeling gegeven instructies.

 

 

 

 

Veel kinderen hebben onbewust problemen met de verwerking van geluidsprikkels. Het is dan moeilijk om taal te ontvangen, te organiseren, op te slaan en weer te reproduceren.

Ze hebben daardoor moeite met het verwerken van taal. Vaak kunnen ze niet precies zeggen wat ze in gedachten hebben, niet precies opschrijven wat ze willen.

Dit kan grote gevolgen hebben voor de schoolprestaties, maar ook voor het functioneren van het kind in het algemeen.

 

Verschillende onderzoekers leggen een relatie tussen taalverwerkingsproblemen en de wijze waarop kinderen (taal)klanken waarnemen.

Vaak kan het gehoorde niet snel en effectief verwerkt worden. Hierdoor is het moeilijk zich in een klaslokaal op de stem van de leerkracht te concentreren, omdat men door andere geluiden in de klas wordt afgeleid.

 

Veel van de uitleg zal verloren gaan. Het is lastig om verschillende opdrachten te kunnen onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk. De uitvoering zal extra veel tijd in beslag nemen. 

Verwijtende opmerkingen van de leerkracht als “Heb je het nu alweer niet gehoord?” of “Luister je nu alweer niet!” kunnen frustrerend overkomen als men zijn uiterste best doet om alles te volgen.

 

Er is niets mis met de oren, dus veelal wordt het met een gewone gehoor test niet opgemerkt dat de verwerking van geluid moeilijk is voor het kind.

 

Johansen Sound Therapy kan veel betekenen voor kinderen met deze problemen.                
Voor wie is Johansen Sound Therapy

Nassaukade 359 huis

1054 AA Amsterdam

Tel : 06 243 934 18

E-mail: Info@praktijkvoorkindontwikkeling.nl

 

To translate this page: http://translate.google.com/