Share |

'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel'

'Mijn kind kan zich niet goed concentreren'

'Ik maak mij zorgen over mijn kind'

'Mijn kind komt niet goed mee op school'

De JS Therapy verbetert de verbindingen in de taalcentra. Door het luisteren naar speciaal ontwikkelde cd's, worden de zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd. Verschillende hersenscans laten zien dat deze stimulatie een toenemend aantal verbindingen in de hersenen tot stand kan brengen. Verbindingen in de taalcentra verlopen daardoor sneller en effectiever, met als gevolg een efficiëntere verwerking van de taal. De informatie kan sneller en beter verwerkt worden.

 

 

Concentratie,  aandacht, luisteren

 • Vaak dagdromen in de klas

 • Storend gedrag in de klas omdat de leerkracht niet gevolgd kan worden

 • Moeilijkheden om gegeven instructies op te volgen

 • Vaak navragen aan leerkracht

 • Moeilijk kunnen werken in een rumoerige omgeving.

 • Doet langer dan normaal over het maken van huiswerk en het leren van proefwerken

 • Het lijkt vaak alsof hij / zij niet luistert naar wat er gezegd wordt

 • Reageert niet altijd meteen als de naam genoemd wordt of er in een groep het woord tot hem / haar gericht wordt

 • Bij klassikale instructie zich even afzijdig houden om eerst te zien wat anderen doen

 

Spraak

 • Woordvindingsproblemen / moeite om precies te kunnen zeggen wat men denkt

 • Slechte articulatie / langzaam, aarzelend spreektempo, soms warrig

 • Moeite om meerlettergrepige woorden goed te kunnen uitspreken

 • Moeite om bepaalde klanken in woorden goed te kunnen uitspreken

 • Moeite om een gesprek te voeren / vragen te stellen

 

Lezen en spellen

 • Moeite met decoderen (correct lezen van woorden) / vrij laag, haperend leestempo

 • Lijkt bepaalde klanken in een woord niet te kunnen horen

 • Moeite met correct schrijven van woorden (veel spellingfouten)

 • Moeite om tegelijkertijd te luisteren naar uitleg en aantekeningen maken

 

In het algemeen

 • Zijn er in de periode tot het vierde levensjaar gehoorproblemen geweest, zoals oorontsteking, vocht achter het trommelvlies, e.d.

 • Komen er in de familie spraak-, lees- of spellingproblemen voor

 • Is er sprake van overgevoeligheid voor geluid of voor bepaalde klanken

 • Is het moeilijk om vriendschap te sluiten en / of eventueel te onderhouden

Voor wie is Johansen Sound Therapy?


 

Robine ter Meulen
 

Praktijk voor Kind Ontwikkeling

B.S.M. - de Jong® therapeut

Nassaukade 359 huis

1054 AA Amsterdam

Tel : 06 243 934 18

E-mail: Info@praktijkvoorkindontwikkeling.nl

 

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak, taal en communicatie beïnvloeden.Dit heeft gevolgen voor het spreken en begrijpen van taal. Het kind kan dit probleem geërfd hebben.

 

Het kan echter ook veroorzaakt zijn door gehoorvermindering veroorzaakt door vocht achter het

trommelvlies en oorontsteking. Vooral tijdens de periode van spraak-taalontwikkeling (0-3 jaar) kan

dit grote gevolgen hebben voor de taalverwerving (klanken komen niet of sterk vervormd binnen) en

dus later voor de taalverwerking.

 

Er zijn echter ook vele kinderen waar geen speciale reden aanwezig

is voor de spraak- en taalproblemen.