Share |

'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel'

'Mijn kind kan zich niet goed concentreren'

'Ik maak mij zorgen over mijn kind'

'Mijn kind komt niet goed mee op school'

 

Om te kijken of het voor uw kind raadzaam is om met deze therapie te beginnen neem ik eerst een luistertoets af bij uw kind.

 

 

Samen met de informatie van een audiogram (wat u zelf laat maken bij ‘beter horen’) wordt een muziek cd speciaal voor uw kind samengesteld.

 

 

Deze cd luistert uw kind zes dagen per week, voor een periode van 8 weken. Dit neemt per dag ongeveer 10 minuten in beslag. Na 8 weken maak ik een nieuw audiogram en wordt er weer een nieuwe cd gemaakt.

 

Resultaten 

 • verbetering van het leesniveau

 • vermindering van het aantal spellingfouten

 • verbetering van het handschrift

 • beter uitdrukkingsvaardigheid

 • uitbreiding van de woordenschat

 • toename van de studievaardigheid

 • betere informatieverwerking in een rumoerige omgeving

 • verbetering van het korte termijngeheugen

 •         verbetering van de mondmotoriek

 • verminderde impulsiviteit

 • verminderd onhandig gedrag

 • verbeterde concentratie

 • verbeterde sociale vaardigheden

Ook bij kinderen met autistische spectrum-stoornissen (zoals PDD-NOS) en kinderen met ADHD zijn positieve veranderingen waargenomen

 

Robine ter Meulen
 

Praktijk voor Kind Ontwikkeling

B.S.M. - de Jong® therapeut

Werkwijze Johansen Sound Therapy

 

Het luisteren naar 

de cd gebeurt 

dagelijks terwijl

je niets anders doet.

Nassaukade 359 huis

1054 AA Amsterdam

Tel : 06 243 934 18

E-mail : robinetermeulen@hotmail.com