Share |

'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel'

'Mijn kind kan zich niet goed concentreren'

'Ik maak mij zorgen over mijn kind'

'Mijn kind komt niet goed mee op school'

Mevrouw de Jong

De BSM- de Jong® therapie is ontwikkeld door mevr. Janny de Jong- Koutstaal. Zij was werkzaam als remedial teacher en merkte dat motorische oefeningen bijdragen aan een verbetering van, onder andere, geheugenvorming.

 

Zij heeft haar kennis in de afgelopen 30 jaar verder ontwikkeld tot een volledige oefentherapie. In het jaar 2000 is mevrouw de Jong gestart met het geven van opleidingen tot BSM therapeut. Deze opleiding duurt 3 jaar.
Meer info over de opleiding kunt u vinden op www.ibsm.nl

Oorzaken en aanpak

Welke oorzaken kunnen de ontwikkeling nadelig beïnvloeden?


Te onderscheiden zijn:

  1. Erfelijke zwaktes, bij voorbeeld een erfelijk zwakke alvleesklierfunctie

  2. Bepaalde invloeden tijdens de zwangerschap, zoals voedselgebrek of stress

  3. Een (voor het kind) minder gunstig geboorteverloop, zoals stuitligging

  4. Ziektes en ongevallen, zoals veelvuldige oorontstekingen of een val of operaties

 

De zichtbare gevolgen van disfuncties kunnen diverse oorzaken hebben. Een kind dat niet goed hoort of ziet is vaak kwetsbaarder dan andere kinderen. Het reageert te traag op de omgeving of juist veel te sterk. Als zintuigen goed werken, ontlenen we daar een veilig gevoel aan. Dit is bij deze kinderen niet vanzelfsprekend omdat de zintuigen nog bezig zijn met ontwikkelen, dus nog moeten uitrijpen. Helaas is er vaak weinig begrip voor deze "ogenschijnlijk"onhandige kinderen. Dit onbegrip kan weer leiden tot gedragsproblemen.

 

Acetylcholine

Eén van de oorzaken van een traag reagerend brein is het feit dat er onvoldoende 'acetylcholine' is. Acetylcholine is een neurotransmitter, ook wel boodschapperstof genoemd. Als er onvoldoende boodschapperstof aanwezig is kan de informatie uit de buitenwereld minder snel verwerkt worden.

Bijvoorbeeld als een kind een drempel ziet, moet de informatie snel doorgegeven worden van de netvliezen van de ogen naar de kijkhersenen in het achterhoofd, waar we begrijpen wat we zien. Daarna moet de informatie snel doorgegeven worden aan het motorische gebied in de hersenen, waar de beweging wordt geregeld; 'been optillen'. Wanneer alles nu wat langzaam 'geschakeld' wordt, zal het kind vallen over elke drempel die het wel heeft gezien, maar waarop te laat wordt gereageerd.

 

Onvoldoende acetylcholine op jonge leeftijd komt vaak familiair voor. Denk hierbij aan "de trage rijpers": ouders die eerst het VMBO diploma hebben gehaald, daarna het HAVO diploma en uiteindelijk een HBO- of universitaire opleiding afronden. Of ouders die eerst zijn gaan werken en later de ontwikkeling hebben ingehaald met bij- en avondstudie.

 

Kinderen uit deze "traag rijpende" families worden tegenwoordig te vroeg gedwongen snel te horen en snel te lezen, terwijl hun lichaam er nog niet aan toe is.  Zij zullen omwegen in het brein gaan gebruiken waardoor ze later in hun leven te langzaam zullen blijven lezen (Promotieonderzoek van dr. G.C. Kuipers, Leiden 1976) en mede hierdoor worden ze afgeremd in hun intellectuele ontwikkeling. De B.S.M. - de Jong® visie stelt dat dit probleem mede veroorzaakt wordt door een zwakke schildklierfunctie en/of zwakke alvleesklierfunctie. Prikkeling van het periaquaductal grey (specifiek gebied in de hersenen) via de huid heeft al veel kinderen goed geholpen.

 

Beweegarmoede

Een andere oorzaak van een disfunctie is dat veel jonge kinderen door de moderne beweegarmoede niet meer in de gelegenheid worden gesteld om hun vestibulair systeem (verantwoordelijk voor o.a. evenwicht en het aansturen van de oogspieren) krachtig te prikkelen. Zij zijn bij de aanvang van hun schoolloopbaan niet in staat hun oogspieren, die aangestuurd worden door de nervus oculomotorius, een dag lang te activeren. Het gevolg is dat zij hun ogen niet langdurig gericht kunnen houden op hun werkje. Ze wrijven in hun ogen en als ze heel braaf zijn, blijven ze aan het werk, waardoor echter weer vegetatieve functies overprikkeld raken. Deze kinderen klagen over buikpijn en hoofdpijn. Als ze niet braaf blijven zitten worden ze gediagnosticeerd met een gedragsprobleem. De leerkracht meldt vaak aan de ouders dat er sprake is van achterblijvende performale prestaties(ruimtelijk inzicht).

 

Ziekte en ongelukjes

Ook het veelvuldig last hebben van oorontstekingen en/of verkoudheden waardoor het gehoorgebied minder krachtige prikkels krijgt en daardoor ook minder krachtig gaat werken, kan leiden tot leermoeilijkheden. Tevens kunnen de gevolgen van een valpartij en/of hersenschudding, evenals eetgewoontes en/of vitaminetekorten, de oorzaak zijn van leer- en gedragsproblemen.

 

Therapeutisch bewegen op maat

Het wezenlijke van de aanpak van deze disfuncties met behulp van B.S.M. - de Jong® therapie is, is dat er gebruik gemaakt wordt van de sensorische systemen van het lichaam en van de gegevens over de mate waarin deze al of nog niet functioneel zijn. De gegevens die nodig zijn om te kunnen weten hoe en waarom aanraken, bewegen en bewogen worden kunnen helpen, werden en worden verkregen uit boeken zoals "The Human Central Nervous System" van Nieuwenhuijs, Voogd en Van Huijzen en ook uit de diverse drukken van "Textbook of Medical Physiology" van Guyton en Hall. Deze boeken en naslagwerken worden ook gebruikt tijdens de opleiding.

 

Het grote verschil met andere motorische trainingen wordt bepaald door het feit dat men over het algemeen onbekend is met het fenomeen dat therapeutisch bewegen zowel positief als negatief kan werken. B.S.M. - de Jong® houdt wel degelijk rekening met de eventueel negatieve gevolgen van een teveel aan oefeningen waardoor de inhibitie (remming) zo krachtig wordt dat prikkeloverdracht in het brein wordt verminderd. Het verbeteren van het leerresultaat blijft dan uit, ook al verbetert de motoriek! Daarnaast wordt  de B.S.M. - de Jong® therapie niet geoefend in groepen. Het kind krijgt een op maat gemaakt oefenprogramma

Achtergrond informatie B.S.M. - de Jong® Therapie

Contact

Robine ter Meulen
 

Praktijk voor Kind Ontwikkeling

B.S.M. - de Jong® therapeut

Nassaukade 359 huis

1054 AA Amsterdam

Tel : 06 243 934 18

E-mail: Info@praktijkvoorkindontwikkeling.nl

 

Andere sites ter informatie:

De opleiding: www.ibsm.nl

De beroepsvereniging: www.bsmdejongtherapeuten.nl

 

To translate this page: http://translate.google.com/