Share |

'Mijn kind zit niet lekker in zijn vel'

'Mijn kind kan zich niet goed concentreren'

'Ik maak mij zorgen over mijn kind'

'Mijn kind komt niet goed mee op school'

Een kind ontwikkelt zich zeer snel. Binnen een periode van achttien jaar moet het groeiproces van foetus naar volwassene zijn voltooid. Een enorme hoeveelheid ontwikkelingen volgt elkaar hierbij in hoog tempo op. 

 

 

 

 

Het is niet vreemd als blijkt dat een aantal, van die voor een kind zo

belangrijke, ontwikkelingsmomenten niet zo vloeiend verlopen.

 

Als ontwikkelingsmomenten worden overgeslagen, of niet goed op elkaar afgestemd zijn, kan dit een kind storen in zijn ontwikkeling.

Om ervoor te zorgen dat deze storing opgeheven wordt zoek ik naar de lichamelijke oorzaak hiervan.

 

 

Wat in het lichaam zorgt nu voor dit verminderd functioneren?

 

Hierbij kijk ik naar de samenhang tussen neurologische, biochemische en fysiologische processen in het lichaam. 

Het kan zijn dat belangrijke stoffen als enzymen, hormonen en boodschapper stoffen (neurotransmitters) niet díe plaatsen in ons brein kunnen stimuleren, waar dat nodig is.

 

Door gerichte bewegingsoefeningen en massages uit te voeren,  worden specifieke delen van de hersenen én het zenuwstelsel geactiveerd of geremd en hiermee de oorzaak van het probleem aangepakt. Deze stimulans, van buitenaf, zorgt voor extra prikkels naar de hersenen, die er voor zorgen dat zenuwcellen nieuwe verbindingen kunnen maken en bestaande verbindingen kunnen versterken. Hierdoor verbetert het onderlinge contact tussen de hersenen, het zenuwstelsel en de organen, met als resultaat dat het kind zich beter voelt.

 

De behandeling maakt gebruik van het zelf herstellend vermogen van het lichaam. De stimulering die nodig is, is bij ieder individu anders en is daarom een op het individuele kind, toegespitst programma.

 

Voeding en de opname van nutrienten spelen een grote rol in dit proces. Aanbevelingen met betrekking tot voeding en supplementen kunnen daarom een deel uitmaken van het advies.

 

Voor wie is B.S.M.-de Jong® therapie?

Wat is B.S.M.-de Jong® therapie ?


 

Contact

Robine ter Meulen
 

Praktijk voor Kind Ontwikkeling

B.S.M. - de Jong® therapeut

Nassaukade 359 huis

1054 AA Amsterdam

Tel : 06 243 934 18

E-mail: Info@praktijkvoorkindontwikkeling.nl

 

Wat is de fysieke oorzaak van het moeilijk kunnen leren, onthouden, lezen of rekenen?

Waardoor is er achterstand opgelopen in de motorische ontwikkeling?

 

Wat veroorzaakt het gedrag van een kind?

Door gerichte bewegingsoefeningen en massages uit te voeren,  worden specifieke delen van de hersenen én het zenuwstelsel geactiveerd of geremd en hiermee de oorzaak van het probleem aangepakt. Deze stimulans, van buitenaf, zorgt voor extra prikkels naar de hersenen, die zorgen dat zenuwcellen nieuwe verbindingen kunnen maken en bestaande verbindingen kunnen versterken. Hierdoor verbetert het onderlinge contact tussen de hersenen, het zenuwstelsel en de organen, met als resultaat het zich beter voelen van het kind.

 

De behandeling maakt gebruik van het zelf herstellend vermogen van het lichaam. De stimulans die nodig is, is voor ieder individu anders. Elk kind krijgt daarom een aangepast oefenprogramma.

 

Voeding en de opname van nutriënten spelen een grote rol in dit proces. Aanbevelingen met betrekking tot voeding en supplementen maken deel uit van het programma.

 

Voor wie is B.S.M.-de Jong® therapie?

To translate this page: http://translate.google.com/